LIBER покреће Радну групу за дигиталне хуманистичке науке

Дигитализација је отворила збирке многих европских истраживачких библиотека за нове методе истраживања у хуманистичким наукама. Ипак, нису све библиотеке биле у могућности да учествују у овоме упркос великом потенцијалу за сарадњу.  Да би се поспешиле постојеће активности и охрабриле заинтересоване библиотеке, LIBER (Лига европских истраживачких библиотека) је успоставио Радну групу за дигиталне хуманистичке науке и сада тражи заинтересоване чланове. Они могу да се јаве једном од ко-председавајућих ове Радне групе: Андреасу Деквицу, главном библиотекару на Хумболт универзитету или Лоте Вилмс, саветници за дигиталну ученост у Националној библиотеци Холандије, са кратким описом досадашњег искуства и начина на који могу да допринесу раду групе.

Дигиталне хуманистичке науке

„Дигиталне хуманистичке науке представљају област научно-истраживачких  активности на месту где се срећу рачунарство или дигиталне технологије и хуманистичке дисциплине. Могу се дефинисати као нови начини за бављење научним истраживањима, које укључује колаборативно, трансдисциплинарно и рачунарски ангажовано истраживање, учење и објављивање. Оне уносе дигиталне алате и методе у проучавање хуманистичких наука препознајући да свет штампаних извора није више главни медијум за производњу и дистрибуцију знања.” – Википедија

LIBER је наслутио да библиотеке играју кључну улогу унутар дигиталних хуманистичких наука, како је и наведено у нацрту Стратегије LIBER-а 2018-2022 под називом Библиотеке као чворишта за дигиталне вештине и сервисе.

Активности

Радна група ће се концентрисати на стварање библиотечке мреже знања око дигиталних хуманистичких наука унутар Европе. Циљ ове мреже знања био би да поспеши дељење знања, унапређивање сервиса за академску заједницу и самим тим јачање односа између европских истраживачких библиотека и дигиталних истраживача. Ова Радна група ће бити контактна тачка за било коју библиотеку, чланицу LIBER-а, која има питања у вези са дигиталним хуманистичким наукама и имплементацијом у њихове организације.

Сарадња са истраживачким инфраструктурама

Дигитална ученост привукла је веома активну заједницу широм Европе. Истраживачи раде заједнички преко граница својих земаља и проналазе се у европским истраживачким инфраструктурама као што су DARIAH или CLARIN. Оне су природна места за повезивање научне заједнице и уверавање да су библиотеке иделани истраживачки партнери у свом домену.

Да би се олакшала комуникација, одговарајућа Радна група ће бити успостављена унутар истраживачке инфраструктуре DARIAH. Групе ће бити увезане тако што ће омогућити члановима да се укључе у више група и представљају библиотеку или истраживачку заједницу.  Где је то могуће, успоставићемо заједничке активности где се две заједнице могу пронаћи  и радићемо заједно на дисеминацији резултата обе групе. За више информација о DARIAH Радној групи, молимо да контактирате Сали Чејмберс.

Радна група ће радити две године. Током овог периода, очекујемо да ћемо остварити наш циљ, односно оформити мрежу знања широм Европе. У иделаном случају, заједница ће до тада бити у стању да настави да шири мрежу и без помоћи Радне групе.

Народна библиотека Србије и Универзитетска библиотека ”Светозар Марковић” укључене су у Радну групу још у фази њеног формирања, а заинтересовани могу да се јаве др Адаму Софронијевићу и Тамари Бутиган Вучај.