O нама

ДАРИЈА Србија (DARIAH-RS), као део паневропске Дигиталне истраживачке инфраструктуре за уметности и хуманистику, бави се осмишљавањем, имплементацијом и промоцијом истраживања, пројеката, алата и најбољих искустава на пољу дигиталних уметности и дигиталне хуманистике у Републици Србији и у ширем европском контексту.

DARIAH је намењена истраживачима и институцијама које желе да:

  • пронађу и користе истраживачке податке из целе Европе
  • размењују способности, знања, методологије и примере добре праксе у различитим доменима и дисциплинама
  • потврде да раде у складу са прихваћеним стандардима
  • експериментишу и сарађују на иновативним пројектима са другим истраживачима и институцијама

Стратешки гледано, DARIAH повезује националне, регионалне и локалне подухвате у циљу стварања кооперативне инфраструктуре у којој се јасно уочавају комплементарности и заједнички формулишу нови изазови.

Одлуком Европске комисије, пројекту DARIAH је додељен статус Европског конзорцијума истраживачких инфраструктура (European Research Infrastructure Consortium, ERIC). Осим Србије, земље оснивачи DARIAH-ERIC-а су Аустрија, Белгија, Грчка, Данска, Ирска, Италија, Кипар, Луксембург, Малта, Немачка, Словенија, Француска, Холандија и Хрватска.

Представничко тело Републике Србије у DARIAH-ERIC-у је Министарство културе и информација. Национални представник је Народна библиотека, док је национални координатор: Центар за дигиталне хуманистичке науке.

Тим DARIAH-RS

Национални координатор: Тома Тасовац

  • Координатор за инфраструктуру: Зоран Огњановић
  • Координатор за образовање и истраживање: Тома Тасовац
  • Координатор за управљање научним садржајима: Адам Софронијевић
  • Координатор за промоцију и дисеминацију: Тамара Бутиган