da134058eefa52ef_640_manuscript

Оптичко препознавање рукописне грађе

У уторак, 17. новембра, са почетком у 12 часова, у Универзитетској библиотеци биће одржано предавање Ане Томаси на тему напредних техника и метода у процесу дигитализације.

 

Ана Томаси представиће програме француске комапније B.I.T. (Bureau Ingénieur Tomasi) који омогућавају напредну обраду дигитализованих слика путем оптичког препознавања карактера.

Програм BIT-Alpha је специајлно развијен за обраду историјских докумената и омогућава адаптивно оптичко препознавање карактера. Биће пердстављени и програми BIT-Beta и BIT-Lex, као и експериманталне могућности оптичког препознавања рукописних материјала.

Предавање организују Франкофони центар за универзитетску успешност, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“ и ДАРИЈА Србија.