study-763571_1280

Предавање на тему из образовних технологија

У недељу, 8. новембра, са почетком у 18 сати, у Кући културе, Теразије 34, у оквиру радионице #dariahTeach Open Humanities биће одржано јавно предавање др Тонија Хола, стручњака за образовне технологије.

За Street View, кликните овде.

Дизајнирање и примена модела технолошки унапређеног учења у образовним контекстима

Ово предавање ће се бавити истраживањем заснованом на дизајну (design-based research, DBR) у образовним контекстима и окружењима. Ослањајући се на кључне савремене концепте и литературу у истраживању образовног дизајна, биће разматране различите концептуализације дизајна у образовању. Предавање ће се онда фокусирати на то како се истраживање засновано на дизајну може прилагодити и усвојити како би се развијале и примењивале одговарајуће образовне иновације и технологије.

Предавање ће размотрити допринос, ограничења и предности истраживања заснованог на дизајну. Даље, у кратким цртама ће бити описан шири утицај ове врсте истраживања његових изазова, поготово када се они јављају у дигиталним хуманистичким наукама. Биће наглашен значај колаборативног и итеративног дизајна који се заснива на концептима и подацима и набројани принципи за ефикасан развој контекстуализованих образовних технологија.

Тони Хол

Tony Hall, photograph by Brendan Lyon

Др Тони Хол је предавач образовних технологија и истраживач на Педагошком факултету Ирског националног универзитета у Голвеју. Његова примарна истраживачка интересовања обухватају истраживања заснована на дизајну (design-based research) у области образовања и технолошки унапређеног учења. Претходно је радио у средњој школи као наставник енглеског језика, физичког васпитања и информационих и комуникационих технологија и школски координатор за информационе и комуникационе технологије. Пошто је докторирао у Центру за дизајн интеракција на Универзитету у Лимерику, био је научни сарадник у Научно-истраживачком институту за педагошка истраживања Универзитета у Нотингему. Његово тренутно истраживање фокусира се на дизајн наративне технологије у образовању, а један је од главних истраживача на Ирском националном универзитету у Голвеју за пројекат Q-Tales финансиран у оквиру програма Европске уније Хоризонт 2020 за дизајнирање и развој интерактивних образовних књига.